Po raz pierwszy pojawiliśmy się w raporcie Agencje Marketing Services wydawanym przez Media Marketing Polska i od razu uzyskaliśmy bardzo wysokie oceny!

Co nas cieszy najbardziej? Ocena 5,0, najwyższa wśród agencji, w kategorii „zadowolenie klientów ze współpracy z agencją”. Nasi klienci oceniają nas wysoko również w takich kategoriach jak jakość obsługi, kreacji i produkcji oraz badań, strategii i analiz. Uważają też, że nasze usługi są warte pieniędzy, które nam płacą. Naszymi silnymi cechami w ich opiniach są: rozumienie potrzeb klienta, znajomość kategorii produktowych i ich sytuacji na rynku oraz rozumienie idei zintegrowanej komunikacji.

Zawsze jest miło dowiedzieć się czegoś miłego o sobie 😊. Szczególnie z tak ważnych dla nas opinii Klientów. Jesteśmy dumni z naszych wyników i zrobimy wszystko, żeby nasze oceny za rok były co najmniej równie wysokie.