Cele biznesowe: odświeżenie wizerunku produktu przez poinformowanie o aspektach związanych
z ochroną środowiska
Zadanie komunikacyjne: ołówki BIC Evolution Original produkowane są z poszanowaniem środowiska, o czym świadczy certyfikat NF oraz wytwarzane są w 50% z surowców pochodzących z recyclingu
Grupa docelowa: matki dzieci w wieku 7-15 lat, osoby uczące się w wieku 16-24 lata
Zakres prac: koncepcja, kreacja, adaptacje na materiały POS (plakaty, standy naladowe, displaye),
przygotowanie do druku