Cele biznesowe: zbudowanie zaangażowania konsumentów przez utrwalenie wizerunku marki Vanish jako mówiącej o tym, co ważne
Zadanie komunikacyjne: dzięki Vanish możesz chronić środowisko, oszczędzać wodę minimalizując ilość wody zużywanej do produkcji ubrań
Grupa docelowa: kobiety 25-50 lat
Zakres prac: koncepcja wsparcia sprzedaży, projekty landing page, BTL i POS, organizacja cyklu konkursów i loterii, CSR