Cele biznesowe: zbudowanie zaangażowania konsumentów, zachęcenie do wypróbowania produktu, wzrost sprzedaży
Grupa docelowa: osoby aktywne, 18 – 40 lat
Zakres prac: kreacja materiałów POS, landing page, organizacja i pełna obsługa konkursu